Film

Auth&Tiek speelt de Voorstelling Kermis op het Paradigm terrrein
De Voorstelling Dragers van Licht op Verhildersum
Voorstelling met de vrouwen van het dorp Visvliet